Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პრივატულობა არის უფლება, რომელიც თანამშრომლებს გაურკვევს და გარეკანტქებას უზრუნველყოფს თავისი პირადი ფართოების კეთებას.

ხელშეკრულების კეთება უზრუნველყოფს პირადი ინფორმაციის დაცვას, მოცემული ინფორმაციის კოლექციას, დამოწმებას და თანამშრომლებთან ურთიერთობაზე მგზავრობის უფლებას.

ინფორმაციის კოლექცია

პრივატულობას გარემოს თანამშრომლის მიერ ცნობილი და არაგარეკანტქებად მიენიჭება ინფორმაცია. ის უნდა იყოს მოცემული იმისათვის, რომ დარეგისტრირდეს, გამოიყენოს და გამოიყენოს საქმიანობას ელექტრონული საფუძვლით.

პირადი ინფორმაცია მართვის პარტნიორებთან კომუნიკაციის საფუძვლებში, ასევე მოქმედი საქმიანობის საფუძვლებში ფასდაკლებისთვის.

ჩვენსაერთად მოქმედი საიტები

პრივატულობას მიერთებული ჩვენსაერთად მოქმედი საიტები განკუთვნილია ზემოთ მითითებული პირობებით. მონაცემების დაცვა დაუსრულებელია.

  • განკუთვნილია რეკლამების შესრულებას და უარყოფას პირობილი რეკლამებისგან;
  • არ განიხილავს ალკოჰოლურ სასმელთა ბრენდებს და მასალებს, რომლების გამოყენება პირობილია მოცემული საქმეში;
  • არ განიხილავს კაზინოების ბრენდებს და შემთხვევებს, როდესაც მათი მოწვევა საქმიანობაში პირველ-მთავარია.